Mấy chị coi phim Thái đi. Cũng hay lắm á. Bao ghiền.