Dạng hà thiên lộn thì có mà nightmare chứ nai tơ nỗi gì

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hue-capetown