Kết quả tìm kiếm bằng hình ảnh đang tạo ra sự định kiến về giới tính

Thứ bảy, 11/04/2015 - 10:29 AM (GMT+7)


aedca17d48cf57d1c2b70fa66745daea_L

Kết quả tìm kiếm CEO rất ít bóng dáng phụ nữ so với thực tế.

NDĐT - Một nghiên cứu mới đây của trường Đại học Washington cho thấy có sự định kiến giới tính ở trong các kết quả tìm kiếm bằng hình ảnh khi họ cố gắng xem mức độ chính xác của giới tính trong các kết quả tìm kiếm với 45 nghề nghiệp khác nhau.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong một số nghề nghiệp thì sự khác biệt rất rõ ràng. Kết quả tìm kiếm về CEO thì chỉ có 11% là nữ trong khi thực tế nghề này có đến 27% phụ nữ đang nắm giữ chức vụ này. Khi tìm kiếm cụm từ là “tác giả” (authors) thì kết quả chỉ cho 25% là nữ trong khi thực tế nghề này có đến 56% là nữ.

Ngược lại, khi tìm kiếm về nghề nghiệp là điện thoại viên “telemarketers” thì kết quả tìm kiếm về ảnh lại ra 64% là nữ trong khi thực tế nghề này tỷ lệ nam nữ là như nhau.

Tiến sỹ Matt Kay của trường đại học Washington, người đồng tác giả báo cáo, cho biết ông thực sự ngạc nhiên về kết quả tìm kiếm. Họ có thể hơi giảm tỷ lệ về nữ và cường điều quá về giới tính, nhưng họ không được đi qua xa so với số liệu thực tế.

Điều quan trọng nhất mà các nhà nghiên cứu muốn làm là xem định kiến về giới tính trong kết quả tìm kiếm bằng hình ảnh ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức của con người về nghề nghiệp.

Ho đã tiến hành hỏi các tình nguyện viên về những câu hỏi về các nghề nghiệp cụ thể, bao gồm cả về tỷ lệ nam và nữ làm việc trong lĩnh vực này. Hai tuần sau, các nhà nghiên cứu cho họ xem những kết quả tìm kiếm về các nghề này và hỏi lại những câu hỏi tương tự.

Tiếp xúc với kết quả tìm kiếm sai lệch đã làm thay đổi một chút so với kết quả trước đó, nó chiếm khoảng 7% trong kết quả lần thứ hai. Nghiên cứu này chưa kiểm tra ảnh hưởng về lâu dài trong nhận thức về nghề nghiệp, nhưng một nghiên cứu khác cho rằng tiếp xúc với những sai lệch nhỏ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tất cả, từ nhận thức cá nhân cho đến công tác tuyển dụng.

Các nhà nghiên cứu cho biết số liệu báo cáo đã đưa ra một câu hỏi thú vị là khi nào thuật toán tìm kiếm sẽ giúp thay đổi về cách nhìn tốt hơn về giới tính trong nghề nghiệp.

Giáo sư Sean Munson, người là đồng tác giả của báo cáo, cho biết “Chúng tôi hy vọng câu hỏi này sẽ là câu hỏi thực tế mà những người thiết kế công cụ tìm kiếm được hỏi. Họ có thể đưa ra những kết luận khác nhau, nhưng tốt hơn là những người này cần biết về hậu quả và đưa ra những lựa chọn có ý thức”.

Bạn có thể tham khảo báo cáo được đăng tải trên trang web của trường Đại học Washington tại địa chỉ http://www.washington.edu/.


HẢI LY

(Theo washington.edu)

http://www.nhandan.com.vn/congnghe/t...gioi-tinh.html