em thấy chỗ hồ linh đàm này sạch mà,sao lại là hồ nước thải được vậy mn?