Đây là số liệu tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại các trường THCS, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Số liệu này giúp học sinh nắm rõ hơn về tỷ lệ 'chọi' vào từng trường. Căn cứ vào đó, các em sẽ đưa ra quyết định có hay không nên đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.
Sau khi đăng ký nguyện vọng lần 1 và có nhu cầu đổi nguyện vọng dự tuyển, học sinh làm đơn và nộp tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận đơn đổi nguyện vọng dự tuyển vào ngày 15 và 16/5/2019.

Danh sách số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường như sau:


lop10-1111235lop101-1111234
lop102-3-1111233

Nguồn: Vtc.vn