Hehe mình đợt có bầu phải đi máy bay nhiều lắm. Ngoài việc phải ký cam kết "nếu có bất thường xảy ra thì hoàn toàn tự chịu trách nhiệm" thì cũng được các em tiếp viên hỏi han này họ. Có thể vì mình toàn đi business chứ đi economy thì chắc các em cũng kệ thôi. Nhưng buồn cười nhất là có lần em tiếp viên trưởng đi ra hỏi mình, nguyên văn thế này: Bao nhiêu tuần rồi đấy, ôi sợ lắm chẳng biết làm gì đâu đấy (Chắc thấy mặt mình non non nên nghĩ ít tuổi, nói kiểu chị-em)