Gần 80% số học sinh lớp 10 tại Hà Nội được học trường công lập

Cập nhật 04:00 ngày 08-05-2010
http://nhandan.com.vn/tinbai/?top=41...article=174132

ND - Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội vừa ký các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông (THPT) công lập và ngoài công lập năm học 2010-2011.

Theo các quyết định này, 107 trường THPT công lập với 1.313 lớp được giao tuyển sinh 58.605 học sinh (trong đó khối chuyên có 39 lớp và 1.365 học sinh). Còn khối ngoài công lập có 77 trường với 356 lớp được giao 16 nghìn học sinh. Như vậy, cả khối ngoài công lập và công lập, bình quân theo đầu lớp, mỗi lớp học được tuyển sinh khoảng 45 học sinh. Theo chỉ tiêu này, số học sinh được theo học các trường công lập chiếm gần 4/5 tổng số học sinh và ngoài công lập chiếm hơn 1/5 số học sinh.