Nhân nào quả đấy. Kẻ có tội cần phải bị trừng trị, đó mới là công lý. Kẻ bất lương thì nên bị gọi là kẻ bất lương, đó mới là đạo lý, là công bằng xã hội.

Kẻ bất lương,thủ đoạn mà lại được gọi là người hùng, thì đó là đạo lý xã hội đảo điên, trật tự xã hội đảo lộn.

Chừng nào mà Nguyễn Đức Kiên còn chưa được đặt đúng vị trí của nó, là một kẻ bất lương, ăn tàn phá hại, một khối ung nhọt của xã hội cần phải bị loại bỏ, chứ ko phải người hùng. Thì tôi còn lên tiếng.

Kẻ nào tiếp tay cho cái ác tức là cũng phạm tội ác. Kẻ nào bảo kê, bênh vực kẻ bất lương thất đức cũng chỉ là phường bất lươn thất đức, sẽ phải chịu quả báo nếu không nhãn tiền ngay kiếp này như Nguyễn Đức Kiên thì sẽ phải chịu quả báo kiếp sau. Nhớ nhé, lũ fan cẩu của Nguyễn Đức Kiên!