Các bác kém bỏ mẹ như này.
Bây giờ quy định là cấm ko được băng ngang qua đường cao tốc. Cấm tuyệt đối. Ai băng ngang qua thì nó đâm chết phải chịu, thâm chí gia đình nạn nhân phải bồi thừong tiền sửa xe cho thằng laĩe. Tuyên truyền thật mạnh. Thằng nào bị đâm ko chết thì mời nó đi tù vì vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông. Lại tuyên truyền liên tục trên báo đài và hệ thống báo quốc doanh. Cứ để cho vài vụ thế, xem có tởn đến cụ tổ nhà nó ko.

Làm vs chả ăn như cái mứt.