(VTC News) - Vì anh chàng quá nhập tâm xem bộ phim thực tế ảo nên khi bạn anh ta chạm vào người đã vô cùng sợ hãi.


Nguồn: Youtube

Vũ Nguyên
http://tv.vtc.vn/cuoi-vo-bung-chang-trai-so-hai-khi-xem-phim-3d.594.555595.htm