Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 524 Lượt đọc
 • 1 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • Avatar của BVCL
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 285 Bài viết

  • 116 Được cảm ơn

  #1
  Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh

  logo - Quốc hội vừa công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.
  Không dính chữ tình lúc bỏ phiếu
  Sẽ công khai phiếu tín nhiệm
  Không bỏ phiếu kiểu 'triệt hạ' uy tín hoặc 'vo tròn'
  Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6 vừa được công bố như sau:
  20130611104540-1
  20130611104540-2
  20130611104540-3
  Cẩm Quyên

 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


  • Avatar của BVCL
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 285 Bài viết

  • 116 Được cảm ơn

  #2
  TT Họ và
  tên
  Số
  phiếu
  Tỷ
  lệ
  (%)
  1 Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân
  hàng Nhà nước Việt Nam.
  209 41.97
  2 Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và
  Đào tạo
  177 35.54
  3 Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng 160 32.13
  4 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y
  tế
  146 29.32
  5 Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công
  Thương
  128 25.7
  6 Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa,
  Thể thao và Du lịch
  116 23.29
  7 Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao
  động, Thương binh và Xã hội
  111 22.29
  8 Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài
  nguyên và Môi trường
  104 20.88
  9 Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây
  dựng
  100 20.08
  10 Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông
  Vận tải
  99 19.88
  11 Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội
  vụ
  92 18.47
  12 Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
  Chính phủ
  87 17.47
  13 Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin
  và Truyền thông
  77 15.46
  14 Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ
  tướng
  65 13.05
  15 Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm
  Ủy ban Dân tộc
  63 12.65
  16 Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng 59 11.85
  17 Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp
  và Phát triển Nông thôn
  58 11.65
  18 Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch
  và Đầu tư
  46 9.24
  19 Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng 44 8.84
  20 Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và
  Công nghệ
  43 8.63
  21 Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư
  pháp
  36 7.23
  22 Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng 35 7.03
  23 Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án
  Nhân dân tối cao
  34 6.83
  24 Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm
  Văn phòng Chính phủ
  29 5.82
  25 Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước 28 5.62
  26 Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban
  Tư pháp Quốc hội
  28 5.62
  27 Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân
  tộc
  28 5.62
  28 Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc
  hội
  25 5.02
  29 Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc
  hội
  24 4.82
  30 Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công
  an.
  24 4.82
  31 Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện
  Kiểm sát Nhân dân tối cao
  23 4.62
  32 Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc
  hội
  22 4.42
  33 Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban
  Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội.
  22 4.42
  34 Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại
  giao
  21 4.22
  35 Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn
  hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội
  19 3.82
  36 Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban
  Pháp luật của Quốc hội
  18 3.61
  37 Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công
  tác đại biểu Quốc hội
  17 3.41
  38 Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban
  Kinh tế Quốc hội
  15 3.01
  39 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch
  Quốc hội
  14 2.81
  40 Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch
  nước
  13 2.61
  41 Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc
  hội
  13 2.61
  42 Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc
  phòng
  13 2.61
  43 Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn
  phòng Quốc hội
  12 2.41
  44 Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban
  Tài chính, Ngân sách Quốc hội
  11 2.21
  45 Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối
  ngoại Quốc hội
  9 1.81
  46 Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban
  Quốc phòng và An ninh Quốc hội
  9 1.81
  47 Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về
  các vấn đề Xã hội của Quốc hội
  6 1.2

  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)