Em bị viêm xoang, trị bênh cả 5 năm nay mà chả bớt bi nhiêu, đi từ thuốc tây sang thuốc đông y, vậy mà uống thủy sâm em bớt nhiều lắm, da cũng đẹp hơn, ăn được nhưng không tăng cân. Em uống mới hôn 2 tháng 1 chút. Vậy giờ báo thế này thì sao nhỉ? Sao báo chí VN lúc này lúc nọ, chả biết đâu mà lần!:Thinking: