Chia sẻ với gia đình cô giáo, nhưng mình ủng hộ quyết định sa thải cô giáo này. Có những điều định nói, nhưng vì tính mạng cô đang nguy hiểm, gia đình cô đang rầu lòng nên thôi vậy.