"Đằng ấy cứ việc ngủ, mọi việc của thế giới này tớ sẽ lo!".
a89c4419cea94fd6aef7f19c254d2edf_leyw
Đằng ấy cứ việc ngủ, mọi việc của thế giới này tớ sẽ lo!
d8fca0ab0b9c454d866f083e0cfd4836_ftfc
Tớ sẽ là người trông chừng tốt nhất thế giới.
fdc0cd0a3f9a4420bdeb6f2c2fec8b16_yiwm
Ôm ấp yêu thương
e2fd0279aca94b198c60355e5a748905_neho
Vì chúng ta là bạn bè.
9566163ab25c473aa516c31f6f8f4f06_fkhk
Và tớ luôn yêu thương cậu.
99c06f0062754928b4cb7ca10c27b8b5_yoie
Hun trộm một cái.
1e49477e4ed146d495adf17546813a22_zrtq
Hình như cô chủ dạo này mập lên đấy, gối vào người tớ nặng ghê.
6419802e8708454898e7072c5028120c_zhla
"Oa! Tớ cùng buồn ngủ rồi, giờ đến lượt cậu canh chừng nhé".
70b0ccb2a8a34f4db3aa883e7587d342_bvjt
Ấm áp quá!
8be30422fc97435bbf20a08110f42fbe_nrpb
1406b4f00aca446d88211a2af18c1616_owsf
ed80e128533749e8bad8be9c7e371cde_sfrk
e23951326c8a4cfe9bc59c66d7e7ea80_salz
480d720b9b9647a6a8f1a276ed78a8c3_yvtw


http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/ch...ng-964065.html