Ảnh thứ 6 từ trên xuống chỉnh màu kiểu gì mà răng cũng tím như môi.

Anh zai mình mà theo nghiệp bóng vớ vẩn lại được báo chí lăng xê, thuê xe chở gạch về xây nhà hihi