Nóng dã man, bé nhà mình nghỉ hè ở nhà với bà cũng phải ngồi điều hòa 24/7 nhưng nhệt độ để chỉ tầm 27 thôi. Bảo là không nên để trẻ nhỏ ngồi đhoa hơn 4h liên tục thì cũng khó. Nóng thế này bé làm sao chịu đc