Khổ, kem trộn bị lên án bao lâu nay mà vẫn có người đâm đầu vô mua à? Cọc $$$ đó là từ bán kem Diamond gì đó à? Khủng thiệt...

Gởi từ ứng dụng Webtretho của linh_mai