Thật ra thông tin về mỹ phẩm giờ vẫn chưa rõ ràng. Ngay cả thông tin do các bên uy tín cung cấp cũng đập nhau chan chát. Đơn cử trong bài báo này nếu theo nội dung của ewg thì mấy kcn như Neu quá độc luôn, trong khi FDA mỹ lại kiểm nghiệm an toàn và cho phép sử dụng. Thôi cứ AQ tụi tây dùng từ nhỏ đến lớn không sao cả thì da trâu như mình chắc cũng không sao