Nghĩ mà bực mình không Chịu nổi. Nhưng chắc cũng do tính mình không thích cãi nhau, không thích làm phật ý người khác. Lần sau chắc mình sẽ nói thẳng "đây là việc riêng tư không liên quan gì đến anh/chị, Em không muốn trả lời". Thế cho nhanh. Nói nhiều ng ta k hiểu mà lại chuốc bực vào thânt