1. Do bạn xấu

Đọc các còm trong đây để tham khảo https://www.webtretho.com/forum/f26/4...-muon-1485737/