Mỗi nơi có 1 xu hướng nhìn nhận cái đẹp khác nhau. Mình thì vẫn thích vẻ đẹp châu Á hơn.