Em đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và trong bài bắt buộc có những loại văn bản trên, công ty em thực tập lại không có. Anh chị nào làm cho công ty thực phẩm thì cho em xin với ạ. Em cảm ơn
Mail của em là huyencoi88@gmail.com
sđt: 01646005116 - 0937200988

Có thể gửi mail hoặc cho xin ăn bản giấy để về em gõ lại ạ. Em cảm ơn