Mẹ nào có mẫu hợp đồng thuê giám đốc bằng tiếng Việt hoặc Anh cho em xin một bản với ạ. thanks alot!