Đã có mẹ nào làm cái lằng nhằng này chưa ah, em muốn biết là nếu cần xin cái :Văn bản xác nhận của Bộ Công thương (Tổng cục năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Có khó lắm không a? Thủ tục thế nào, em lên đấy toàn bị đuổi về mà các Sếp em thì cứ giục ởi ời ma fkhoong muốn mất money. Em thì xấu, ức quá