Mình có nhu cầu muốn mua tranh vẽ hoặc thêu trên chất liệu giấy hoặc vải. Nhưng mình không biết địa điểm nào trong khi công việc thì bận không thể ra ngoài được.
Mình mong các bạn biết địa điểm nào ở Hà Nội thì giới thiệu giúp mình.

Thank you so much!