Vợ chồng em đang tham khảo mua một cai nha khoang 50m2 mặt đường Yên Phụ. Đang tham khảo giá cả nhà có thê cho em biết giá khoáng bnhiu thi hợp lý ạ. Nhà mặt đường