Tôi có mua 2 căn hộ tại Tân Kiên 584 chung cư A từ năm 2008 và đến nay chủ đầu tư không chịu thi công nốt để giao nhà. Với ai có cùng cảnh ngộ chúng ta lập hội kiện đòi bồi thường giao nhà chập và thiết bị căn hộ không theo hợp đồng.
Liên hệ Đường 0919401131.