Ưu điểm của mô hình:tN--jotAs6Wcs2KprcDDoTNZ2yXdwd3nqS9GHciX72PDBQ1TYF_1hechdac7P2QRO9jKPIP0XHpJ-aCq9cZClnmgx-7k4A
- Chi phí đầu tư thấp: chuồng trại, thức ăn, nhẹ công chăm sóc.
- Rủi ro thấp: hầu như không dịch bệnh
- Khả năng sinh lời tốt
- Một số kênh marketing mình đang thực hiện các bạn tham khảo nhé:
+ Fanpage FB: https://www.facebook.com/C%C3%B4n-Tr%C3%B9ng-World-116131356520285/
+ Website: https://www.contrungworld.com/
+ Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=c%C3%B4n+tr%C3%B9ng+world