Mình đang bán đồ quần áo tre em từ 1-7 tuổi nhưng buôn bán ko được thuận lợi nên mình có ý định muốn chuyển sang chuyên về bán đồ quần áo sơ sinh thôi .Mẹ nào có kinh nghiệm thì tư vấn giúp mình về mối hàng,vốn đầu tư và một số mặt hàng với nhé.xin cảm ơn