KmINIMa
em dự định bán loại vòng tay gốm sứ này cho teen giá 70k. Mà không biết ổn không? có mẹ nào bán trang sưc cho teen rồi tư vấn em hộ phát

Gởi từ ứng dụng Webtretho của khakhanh2017