chắc các bạn ai cũng đã từng bị thẹo, ghẻ lở, nấm,
Tôi là dược sĩ, bên tôi đang có bán 1 loại thuốc bôi vào sẽ diệt vi khuẩn, tái tạo nhanh vết thương.
anh chị cần thì call: 0339850238 NplmsDs1Zps6_p3I6oNYhQ-KwGwoAzixAzJBKe0q4KGXOZSpnY5IRSR-WhOl4ANBXxFq7_SfpIeT7VKil8fpch8M8jrdfwZTWUuDBucbYkS2rKIHJELEaZgUrJiIJEbzna99BdkPRiOIDphTcBA5K2DYdYfcQ6sRDpuPiFIi2q_a7qw8NfZ25d0HfzkwyqmXiKsANWXg5T2e7a-4sh5OcLGpQUW0VTdZuHOFd7PPeHzVD20ufbIFyWTOzYrLyYcoJeWDao_onmZsDruBdTnHEeDFwfQ3KrvGy0e_h7W7EHHBM08kmbXJ-UHnBU5wZ4prjSt2JC0ZNVIbma1Aa570jyLf9SmwmQxu1cXmn2vEao5pUsZwr9eVLmXM6tKoTpk4AxtMiTEWpjeDpzkDW2-D3flBaWJHS0rVyAUooOD9lzgLN47ETvIlfX2Jsxa5NL_qa8ONoctJD1e2GWP5sg