Ai mua được cổ phiếu Uber thì liên hệ mình với nhé, mình đang cần?1UIDobmro18BVnDKeQRlogGKVOep2R99v5uI6vPYcQvfaVB8cs7mLrSEbGHi8Nn0RKTxSUXh7lQ8OJSEldzB6Cum6n2HnA