Mới có một dự án ở Q7 ra mắt, giá khá mềm. Nhưng nó không phải là Office-tel mà là Smartl. Sale của dự án giới thiệu là hai loại này khác nhau, và Smartel không đăng ký HKTT được, cũng không kinh doanh được??? Vậy nó là cái gì ạ? Ai biết giải thích dùm em. Có nên mua không ạ?

Em tìm trên mạng thì thấy bài này có liên quan:

https://cungcau.vn/an-gia-va-creed-group-lach-luat-ban-du-an-smartel-the-signial-bien-officetel-thanh-smartel-bai-1-d172966.html

https://cungcau.vn/an-gia-va-creed-group-lach-luat-ban-du-an-smartel-the-signial-chu-dau-tu-lua-cu-dan-o-nhieu-du-an-bai-2-d173032.html