Em muốn nhờ các mẹ thông thái tư vấn giúp địa chỉ sửa quạt điện

Nhà em có cái quạt lồng quay chữ nhật mà giờ nó không chạy được, có mẹ nào biết địa chỉ sửa chữa quanh khu vực Cầu giấy thì báo em với

Thanks các mẹ