Trên WTT cũng có bạn chuyên bán đấy, bạn này bán hàng khá uy tín trên web trẻ thơ rồi.

http://zaodich.webtretho.com/forum/f...a-bat-2056221/