công suất : 850w - 150kg/h
tốc độ : 170v.p
dao thái : 2.5mm , 3,5mm
nguồn điện : 220v ~ 50Hz H_w6b2XVUcd9LHsfdh9zzB-mfp4HST1bLF32ukixzZbiCRofTj66qT-sdtsW8EFt_hgfHBzV41DgJyYohe1ZWlsEaX_EPA