Em đang ở HN cần tìm mua 1 chiếc tủ lạnh cũ khoảng 90 lít, mẹ nào biết giới thiệu giúp em với.
Thanks!