Xin chào cả nhà. Công trình mình sắp tới cần bình tích áp 750 lít 16 bar. Hiện tại mình muốn tham khảo trước nơi nào bán loại bình này đúng hãng, đúng chất lượng có thể giới thiệu giúp mình không? Cám ơn cả nhà