Dạo gần đây lang thang trên internet mình có tìm hiểu về nhà thông minh, nhưng vẫn chưa hiểu lắm, nghe nói BKAV có các giải pháp nhà thông minh gì đó, mình tìm được 1 blog: http://giaiphapnhathongminhboxx.blogspot.com/
viết về khái niệm cũng hay. các bạn có biết công ty nào ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên cung cấp các giải pháp cũng như thiết bị, mình cũng cần tư vấn về xây dựng 1 căn hộ đầy đủ tiện ích như vậy.

cảm ơn các bạn !