em đang muốn đầu tư loại hình căn hộ khách sạn codontel. mẹ nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho em hóng với