Sau nhiều lần hứa hẹn về thời gian giao nhà của chủ đầu tư Khang Gia Chánh Hưng Q8, Tp.HCM


Rất đông Cư dân Khang Gia trưng băng rôn yêu cầu Khang Gia đẩy nhanh tiến độ giao nhà cho cư dân tại nơi đây.


Liên quan đến việc tái định cư của các hộ dân Quận 8, hiện tại nhiều cư dân đang lâm vào cảnh không nhà, thuê trọ hàng tháng. Và họ vẫn đang hy vọng Chính Quyền, phóng viên thời sự vào cuộc để tìm hiểu về những khó khăn bức xúc của Cư Dân nơi đây.


https://www.facebook.com/dong.nguyenthanh.96/videos/1671150549571889/


24232213_1671151872905090_4187859000260462978_n
24174423_2161350357212273_3228264741658220024_n