e cần mua gấp nhà đất thổ ở Xuân Diệu có bố mẹ nào biết không alo e với ạ. e cần nhà trên dưới 60m và trên dưới 5ty các bố mẹ nhé. đây là số e 0983271658