Xu hướng sẽ tăng trong hôm nay:
x7FIfjQr6jRhJW1lDkbhluU4LEqGAR7iULlDV7LUcPLpbirse5VkLg-ZoHqqXNex0cJyZDtjhCy3N53Qf_5yVniaPe21OA
Chi tiết xem ở link
https://kenhforex.com/phan-tich-cap-usd-cad-ngay-22-10-2019-xu-huong-tang/