Theo nguồn tin riêng của chúng tôi nhận được, giá heo hơi hôm nay tại Miền Bắc tăng nhẹ trên hầu hết các tỉnh. Tuy nhiên, tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương thì giá lại giảm nhẹ.

heo_con1