Em bây giờ mới có điều kiện đi học, ngặt nỗi tuổi cao rồi ạ (27), bận bịu công việc, rồi chăm chồng chăm con. Nhưng khổ nỗi cứ thích đi học thêm , xin mọi người tư vấn cho em có nên đi học tại chức ko ạ