Em mún học bơi ở Hồ Rạch Miễu, 5g em làm ra, chạy tới đó khỏang 6g mấy hoặc 6g, nên có thể học xuất đó, các chị có biết ai dạy bơi ở Hồ đó khỏang giờ đó cho em thông tin nha, cảm ơn nhiều. Mức học phí nữa. YH: cattymickey@yahoo.com