Phim thứ 2 này thì lúc nào cũng mang niềm vui cho bé và cả nhà :Laughing: Bé vui vẻ, cả nhà cũng thế. Các mẹ thử cho bé xem nhé ^^