Chào bạn đang đọc những dòng tâm sự này của mình...
Mình đã ly dị được 4 tháng rồi. Cuộc đời không ai học được chữ ngờ..Đang yên ả.... ầm... thế là thành singlemom.... Thương hai cô con gái nhỏ, nhất là bé sau, mới hơn 14 tháng đã không được đày đủ cha mẹ...