Tình hình là em đang ôn luyện thi IELTS đến tháng 9-10 này thi
cả nhà có ai cùng hướng 3 tháng tới thi thì pm chúng ta cùng học cho đỡ nản nhé
tại vừa làm vừa học dễ chán và nản lắm
lâu rùi ko ôn với dùng tới nên quên gần hết rùi
trước thi có 5.0 thui h chắc thấp hơn mục tiêu 5.5 or 6. nhé

ban đầu luyện viết, rồi nói còn nghe và đọc thì hỗ trợ chia sẻ nhau tài liệu để tự ôn
Mình là nữ, sn 87, ở HN, vậy tiện xưng hô nhé