bây giờ còn ac nào yêu thích tranh ghép hình k ạ ? e có 1 bộ Venice canal order bên Đức hàng chuẩn , mà e k có đủ kiên nhẫn mới ghép được khung thì nản quá nên bây h e muốn pass lại.Hàng mới 98% nha có ac nào hứng thú thì liên hệ vs e nhé!!33recS3gM4LMf5bUDkXKhuEapMpPCGy4WxJqURshumI1fPFvAR0pYwavsP-88-pHuimLJM904e8dkZ39j3ekPMegu9dicwJEpvT-1Z7pFZQhYYRsELRXRO9t_cFGSIlZfc_yYPYXiv02fLZ-Ho1j050vzZ74KcHzF76Uf20XdMM92i6E6TmksPD2Zu